Đời Này Cõi Tạm Mà Thôi


Đời là cõi tạm mà thôi!

Giàu sang, nghèo khó chết rồi như nhauCũng nằm dưới một hố sâu, lấp xong là hết nào đâu khác gì!

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Tuesday, December 4, 2018

Bồ Tát Quan Âm on Facebook

Comments are closed.