Archive for category Phật Giáo

Pháp Chỉ Thẳng

Như chúng ta biết, tất cả mọi biểu hiện trong cuộc sống, qua mọi thi vi động tác của ngôn ngữ cử chỉ hành động của chúng ta, đều phát xuất từ tự tâm chúng ta, như chính đức Phật đã xác quyết trong kinh Hoa Nghiêm: ” Nhất thiết duy tâm tạo. ” Ở đó, trong cuộc sống thường nhật hằng ngày, chúng được thể hiện qua hai biểu thị: vọng và chân (chân ở đây vượt lên trên vọng và chân của vọng), nhưng thông thường chúng ta chỉ nhận biết được cái vọng và chân của vọng qua pháp phủ định của các ngài hơn là cái chân như thật, để từ đo chúng ta nhận thấy được cái sai lầm trong cách thể hiện do vọng tâm phân biệt khởi động và chi phối trong cuộc sống. Read the rest of this entry »

No Comments

Niệm Phật Thập Yếu – Chương IV – V

Chương IV: Đệ Tứ Yếu
Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh

 Khải Đề:

Sân lan trời ngã bóng chiều,
Cảm thân phù thế ít nhiều ngẫn ngơ!
Tranh đời dệt mộng vẩn vơ
Say đua danh lợi, mê mờ sắc thanh.
Cánh bèo sóng vỗ bập bềnh,
Tại ai hay cũng gây nên bởi mình?
Bể trần là mấy phù sinh,
Thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh Read the rest of this entry »

No Comments

Mùa Xuân Phật Hiện

Phật vẫn thường hằng khắp thế gian
Từ Bi vô lượng, Đức vô vàn
Là Xuân, đây với mùa xuân Phật
Khắp cả muôn loài toả Phật quang. Read the rest of this entry »

No Comments

Mùa Xuân Trong Lòng Người Con Phật

Chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều những biến động, hết nơi này bão tố, đến nơi kia cháy rừng… Lòng người không khỏi xốn xang trước bao cảnh thương tâm. Người con Phật ngoài nổi xót thương cho kiếp nhân sinh, còn canh cánh bên lòng niềm khắc khoải chưa thoát vòng luân hồi sinh tử. Nếu có chút niềm vui nào chăng, chỉ là niềm vui đang được tu học Phật Pháp, hướng đến một tương lai chứng đạo giải thoát, không còn đau khổ trong cảnh tù đày sinh tử nữa. Một mùa xuân dân tộc lại về trong lòng người con Phật Việt Nam, mùa Xuân năm ngoái đã đến và đã đi, mùa Xuân năm nay tiếp tục đến và sẽ tiếp tục đi. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều vô thường biến đổi, chỉ còn lại niềm vui Phật Pháp sẽ mãi thường còn và ngày một thăng hoa trên con đường vươn đến giải thoát. Read the rest of this entry »

No Comments

Đức Phật Đi Giữa Mùa Xuân

Ngay cả lời kinh tiếng kệ được ẩn dấu trong từng trang sách, chỉ có giai điệu mùa xuân cất lên từ trong cõi lòng Bạn.

Ngay cả lời kinh tiếng kệ được ẩn dấu trong từng trang sách, chỉ có giai điệu mùa xuân cất lên từ trong cõi lòng Bạn “Đức Phật đi giữa mùa xuân” bằng cuộc hành trình thực nghiệm tâm linh của một đời sống tỉnh thức từng giờ, từng phút, từng giây. Mùa xuân là mùa hạnh phúc không chỉ đơn giản mùa của vạn vật đâm chồi nẩy lộc theo thời tiết mà còn là mùa xuân thường tại vĩnh cửu cho những ai nỗ lực tu tập theo chánh pháp.

“Hôm qua cái nụ còn xanh
Sáng nay lốm đốm một cành vàng mai
Màu vàng làm cánh ong say
Làm bâng khuâng một bàn tay vịn cành.” (Hoa mai vàng – Trúc chi) Read the rest of this entry »

No Comments

Giao Thừa Chùa Quang Minh 24/01/2020


Please click on the image to view the full-size Read the rest of this entry »

No Comments

Ý Niệm Về Mùa Xuân Di Lặc

Giáo lý hay đạo lý của bậc Thánh luôn được hiện hữu, lại còn siêu vượt và bất tận đến với thời gian và không gian vô cùng. Từ ý nghĩa ấy, mà hình ảnh Đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, Đại nguyện Bồ tát Địa Tạng Vương, hùng lực Bồ tát Đại Thế Chí hay Bồ tát A Dật Da Từ thị Di Lặc.v.v… Read the rest of this entry »

No Comments

Niệm Phật Thập Yếu – Chương IX

Chương IX: Đệ Cửu Yếu
Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên

Khải Đề:

Cửa rồng tăm cá vượt
Đỉnh nhạn bóng chim qua
Khách đi nghìn dặm biệt sơn hà
Đường tu gian khổ
Chướng ngại trải hằng sa
Nghịch thuận duyên ma khảo
Thương ghét nợ oan gia
Khá thương kham nhẫn cõi Ta Bà
Khổ vui bao quản
Vinh nhục tợ sương hoa
Nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi
Ác vàng thỏ bạc
Năm tháng sẽ dần dà…

Mục A. Nói Lược Về Các Duyên Khảo

Tiết 62 Vài Nguyên Nhân Của Các Chướng Duyên

Các bậc tiền bối trong làng tu thường bảo: “Khi phát nguyện làm những công đức rộng lớn, hay tu hành, thường gặp nhiều chướng duyên khảo đảo thử thách.” Người xuất gia có bốn giai đoạn mà chướng duyên thường phát hiện là: khi cạo tóc vào chùa, lúc thọ giới, khi học kinh điển nhứt là kinh Đại Thừa, và lúc gát bỏ mọi việc để tịnh tu. Read the rest of this entry »

No Comments