Archive for category Video

Nghệ Thuật Ứng Xử

Thích Phước Tiến

https://www.youtube.com

No Comments

Một Kiếp Không Tu Ngàn Kiếp Hận

Một Kiếp Không Tu Ngàn Kiếp Hận là bài pháp thoại video do Thầy THÍCH TRÍ HUỆ giảng … rất hay… vì đã được kiếp người mà không tu, không thọ trì tam quy giữ gìn ngũ giới sẽ mắc đọa xuống các cảnh giới thấp để trả nghiệp có thể đến ngàn kiếp mới xong …

Thích Trí Huệ

http://www.phatam.com/video/thich-tri-hue

No Comments

Điều Cần Biết Về Cõi Âm

Thuyết giảng: Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hội thảo khoa học nguyên cứu về tiềm năng con người tại viện bảo tàng quân khu 7

http://www.niemphat.vn/2014/07/dieu-can-biet-ve-coi-am/

No Comments

Buông Xả

Buông Xã là bài thơ rất ngắn và hay được ngâm , minh hoạ với những hình vẽ kèm theo…

Theo lesyminhtung.net

No Comments

Tu Là Nhẹ Nhàng

Tu Là Nhẹ Nhàng do Đ.Đ.THÍCH MINH THÀNH thuyết giảng với độ dài 1 giờ 25 phút…. qua đó chúng ta sẽ biết được các phương pháp quen thuộc trong Phật Giáo… nhưng vô cùng kiến hiệu khi mang áp dụng vào đời sống hằng ngày chúng ta sẽ thấy tâm tư nhẹ nhàng an lạc và tự tại…..

ĐĐ. Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

No Comments

Đừng Quên Nhân Qủa

Đừng quên nhân quả!

Đừng quên nhân quả!

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Wednesday, November 21, 2018

No Comments

Sống Một Ngày Vui

Thầy Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments

Người Khéo Nói

Thích Pháp Hòa

www.youtube.com

No Comments